Privacybeleid

Algemene Privacy verklaring Immerart

Ons website-adres is: http://www.immerart.com.

Contactformulieren

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Immerart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • Dit brengt mee dat wij enkel uw personeelsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Geen personeelsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw personeelsgegevens en wij deze ook respecteren.

Indien u vragen hebt hieromtrent, kan u contact opnemen met

Nancy Van Immerseel
Pastoor Mensaertstraat 21,
2340 Beerse
vanimmerseelnancy65@gmail.com